Garantie

Indien het product een gebrek vertoont dat niet zichtbaar was op het moment van aankoop, dan moet u dit, binnen 2 weken na ontdekking hiervan mededelen.  Armbandenvoordeel.nl beoordeelt of het product inderdaad gebreken vertoont (die niet te wijten zijn aan normale slijtage, verkeerd gebruik en/of het niet verrichten van onderhoud).

Armbandenvoordeel.nl zal het product herstellen of  vervangen binnen een door Armbandenvoordeel.nl aan te geven redelijke termijn. Tijdens deze reparatie heeft u geen recht op een vervangend product, dan wel enige vorm van vergoeding. Indien, naar het oordeel van Armbandenvoordeel.nl, herstel niet mogelijk is, dan wel dit niet van Armbandenvoordeel.nl verwacht kan worden gezien de kosten van dit herstel, zal Armbandenvoordeel.nl u een vergelijkend vervangend product aanbieden of uw geld terug storten.

Als u zich niet houdt aan de door Armbandenvoordeel.nl en de fabrikant gegeven instructies, of als u het product op een verkeerde manier heeft gebruikt dan wel geen onderhoud aan het product heeft verricht, dan heeft u geen recht op enige vorm van herstel, vervanging of vergoeding. Ook vervalt de mogelijkheid zich op enige vorm van garantie te beroepen indien het product is bewerkt.

Op sieraden wordt één jaar fabrieksgarantie verleend vanaf de aankoopdatum.

Uitgesloten van garantie

Uitvallen/verliezen van briljanten of zirkonia’s.
Gebruikelijke slijtage (krasjes en deukjes) die ontstaan door het dagelijks dragen van uw armbanden.